Re-design av bank- och finansvärldens branschtidning

Finansliv är branschwebben och branschtidningen för alla som arbetar i bank-, finans- och försäkringsvärlden. Bakom Finansliv som även har en stark position som arrangör av utvecklande branschevenemang står Finansförbundet. Jag har hjälp Finansliv från strategiskt förarbete och strategisk positionering av den nya webbplatsen till formge och leda arbetet fram till en smidig lansering.

Redaktionen har under ledning av chefredaktör Unn Edberg gjort ett fantastiskt jobb med att lyfta innehållet efter vår nya gemensamma vision. I arbetet har jag haft utmärkt hjälp av systemutvecklaren Martin Willstedt som har varit säkerheten själv, smart, lugn och klok.

Därför behövde Finansliv förnyas

Fyra år efter lanseringen av den första versionen var det dags för Finansliv att från grunden se över sin webb. Jag var med när tidningen lanserades första gången och tidningens webb byggdes på bloggar som ett innehållsmässigt komplement till tidningen. Det var rätt då och är fortfarande bra. Men nu behöver en växande tidnings webbnärvaro omfatta mer än så. Nya verksamheter har växt fram inom Finanslivs varumärke. Inte minst event. Därför var det nödvändigt att strukturera om webben från grunden.

Den nya webbplatsen speglar dagens Finansliv. Resultatet är i min mening ett fint exempel på hur fackförbundspress kan vara relevant och på online:
• Innehåll och tjänster som kan hjälpa alla i finansbranschen att hänga med i sin omvärld.
• Innehåll och tjänster som hjälper besökare att lära nytt för sin individuella så väl som för det egna företagets framtid.
• En mix av nytta och inspiration med event, kurser, guidande innehåll och bloggande svenska kollegor från hela planeten.

Den nya innehållsstrukturen presenterar huvudfokus på intresseområden snarare än typer av innehåll. Inte minst event kring intresseområdena. Bloggarna har tonats ner men är inte borttagna. De har en ny viktig roll under intresseområdena. Nytt är även att redaktionen arbetar mer med webbspecifika artiklar.

Målet var som i alla utvecklingsprojekt att hitta beröringspunkterna mellan företagets egna mål och mottagarnas behov och förväntningar. Tjänster och innehåll som de behöver och lockas av – paketerade på ett enkelt sätt, vid rätt tid. I fallet med Finansliv har vi skapat de viktiga eventsidorna så att de förändras över tid.
1. Inför, medan man kan boka plats är fokus på ”för vem?”, ”vad får man?”
2. På eventdagen paketeras informationen automatiskt om så att man i stället först möts av när, var, när blir det lunch och finns det WiFi?
3. Efter eventet skiftar fokus igen och eventen presenteras som rapporter om hur det var, med bildspel mm.

Webbplatsen är utvecklad på WordPress och vi har vidareutvecklat grundmallen så att vissa typer av innehåll automatiskt kan reagera på- och förändras med givna tidpunkter som exempelvis dagen för ett evenemang. En ny sorts responsivitet som passar väl för små skärmar, inte minst för besökare av ett evenemang. Front-endkoden är responsiv och anpassar bild- och textstorlek till användarens förutsättningar.

finansliv-dump-mac finansliv-dump-bloggar-ipad finansliv-dump-event-iphone


Formgivning när digitalt kommer först

Vi har under flera år förhållit oss till designtrender beskrivna med uttryck som retro och djup (3D-effekter). Det har ofta handlat om att härma något i den icke-digitala fysiska världen.

Nu är det annorlunda. Just nu går skapandet av digitala upplevelser igenom en förändring, på djupet. Tjänster och produkter i samhället säljs och distribueras i första hand på webben, i andra hand i butiker och genom annonsering. Vi hör föredrag om vikten av att sätta webben först, inte minst mobila skärmar. Det första intrycket av en ny produkt eller ett varumärke är oftast digitalt. De pågående designtrenderna är en följd av det.

När form skapas primärt för digitala upplevelser förs vi formgivare genom en mognadsprocess som är mycket intressant.

Detta händer: Den digitala estetiken härmar inte längre den fysiska världen. Metaforer som att på skärmen bläddra sidor eller peka på ”uppstickande” knappar är historia. Vi är nu helt tillfreds pekskärmars gränssnitt. Och att informationsmöjligheterna är mer dynamiska än statiska sidor med envägskommunikation.

Just nu pratar man om:

Parallax scrolling

– vår rörelse längs sidan och musrörelser används för att animera övergången till nästa vy. Det berikar upplevelsen och passar fint ihop med…

Stora ytor

– vi har kommit över rädslan att skapa långa sidor. Nu vet vi att användare hellre rör sig nedåt längs en sajt än att klicka och vänta på att en ny sida laddas.

Minimera/automatisera

– en lugnare webbupplevelse med mindre trängsel med stängare urval och några få saker i taget. Det viktigaste för dig som kom hit med ett visst sökord eller gjorde ett val på den förra vyn.

Platt design

– det här är det mest spännande. Snackis sedan tre år, nu en pågående revolution.

Tidigare var det mer eller mindre legio att ta företagets profil och göra om den, ge navigationsbalkar och knappar läckra 3D-effekter som inte ingick i företagsidentiteten ”off-line”. För utan 3D förstod ju knappast användare att det skulle kunna gå att klicka på knappen – eller hur?

Nu när det digitala är central i ett varumärkes identitet blir även gränssnittsdesign fullt ut ”native” digital. Mobilens kalkylator har siffror på en färgad yta i stället för tidigare operativsystems efterapning av en fysisk miniräknares knappar. Nygjorda webbplatser presenteras med stora generösa ytor och vi vet att vi kan klicka, för det är ju på webben.

När Apple lanserande IOS 7 och IOS 8 var alla 3D-effekter och flirtar med offlinevärlden borta. Som exempelvis i kalkylatorn. Vid en snabb anblick känns stilen nutida och frisk. Men det är mer än så. Det här är banbrytande. Vi har slutat imitera. Vi har slutat försöka ge våra nu mer så bekanta och hemtama skärmar ytstrukturer de inte har.

Trenden är en utveckling, men här kommer en liten trist varning: den gör många projekt fresh & clean men även väldigt likriktade. Vår nästa utmaning som formgivare blir att hitta sätt att använda de här nya referensramarna och fylla dem med personlighet och ett företags anda.


Bildskärmens styrka och svaghet som fotomedia

Ett stycke bildteori och ett tunt lager teknik för att kittla tankar om bildkommunikation. Kanske kan det ge nya idéer om val av mediekanal för ditt innehåll.

Kommunikation med bilder på skärm innebär två stora skillnader mot tryckta böcker och tidningar, en fördel och en begränsning.

Bildskärmens fördel är färgrymden RGB, nedärvd från TV och till och med bortom det. Hela 150 år gammal är tekniken alltjämt totalt dominerande bakom allt som visas i färg på bildskärm. Med RGB kan vi återge allt som en människas öga kan uppfatta utom det mest extremt gröna och några nyanser av turkos.

Med den färgteknik som används för tryck; CMYK och som populärt kallas fyrfärgstryck återger vi i bästa fall en tredjedel, om pappret är bra.

Bildskärmens nackdel har sedan webbens barndom då även TV-skärmar var rätt små sammanfattats i faktumet att bildytans format är begränsat. Ett foto som upplevs säga mer än tusen ord tryckt på ett uppslag stryps till en otydlig viskning fängslad i några kvadrat-pixlar.

Ärligt talat, är inte detta passerat nu? Nej, film är kanske inte lika bra på Netflix som på bio, men definitivt accepterat. Bilder som täcker skärmen är en viktig del av snart all medieupplevelse. Utställningar på Fotografiska museet serveras på plasma-TV för färgupplevelsens skull.

Förr, när webben hette WWW begränsades  bildupplevelsen starkt när modem visserligen imponerade med att i en superhjältesnabb hastighet rabbla ettor och nollor – men utan att tillgodose vår iver att få se bilden – nu. Vi som gjorde webbgrafik då skar och komprimerade tills bilder stympats till förenklat manér, enkel symbolik utan kraffs i bakgrunden. Så att de laddades snabbare.

Vet ni, jag tror inte att någon av dessa är giltiga nackdelar längre. Låt oss konstatera att skärmar ger enorma möjligheter och att det kan utnyttjas. Öppna photoshop, Dra i inställningarna, väck den lyster som försvann i CMYK-bilden. Om jag vore redaktör skulle jag ge webben en egen bildbudget.

RGB

Lampor bakom skärmen lyser med Rött, Grönt och Blått och nyanser blandas adaptivt. Mer färg = ljusare.

CMYK

I tryck på papper blandas Cyan, Magenta, neutral blå och röd från de första oljemålarnas dagar med gult (Y) och svart (K). Blandningen är subtraktiv, mer färg = mörkare.


Karriär med karaktär

När Jusektidningen blev tidningen Kaarriär startade jag arbetet med att hitta det övergripande grafiskt maner som skulle göra namnbytet och den nya tidningens inriktning självklar.

Jag testade en mängd stilar men var tidigt övertygad om att det intressanta, det vil borde få fram i grafiskt uttryck var spänningen mellan ett varmt, runt typsnitt och ett rakt, effektivt, stolt.

Vi hade en känsla av att vi på något sätt ville ta in rubrikstilen Tungsten i mixen och jag arbetade bland andra alternativ fram den här logotypen som på ett balanserat sätt ger kontrast och dynamik till den rubrikstiken. Logotypen och rubrikstilen skulle ju samsas på tidningens omslagnummer efter nummer så det var viktigt att den kombinationen satt perfekt och fungerade oavsett omslagsbild.

karriar-logotyp-neg

Logotypen är alltså utvecklad för att placeras som tidningshuvud. Den har en robust grundkaraktär och klarar av att ligga ovanpå bilder utan att tydlighet eller läsbarhet blir lidande. Den återges i svart eller vitt beroende på de förutsättningar som omgivningen ger. Den ger därmed plats för färger i rubriker och bilder att framträda starkt. Det känns bra att ge redaktionen och dess layoutare den möjligheten. Det gamla namnet Jusektidningen behövde vara kvar i ordbilden, vilket här är löst i logotypens grundform och tidningshuvud.

Screen Shot 2015-11-20 at 14.01.54 pm Screen Shot 2015-11-20 at 14.00.24 pm

Vid mindre utrymme än 3 cm bredd används en omritad version av logotypen.

Screen Shot 2015-11-20 at 13.37.55 pm

Ibland bestäms varumärkets yta av externa förhållanden. Ett exempel på det är Twitters och Facebooks yta för användarens bild. Eller ikoner för bokmärke i smartphones och datorers webbläsare. I båda exemplen är ytorna små och kvadratiska.

I de fallen används det här piktogrammet med ett K och de prickar som i namnet karriär ligger i tad över »i« och »ä«. De två bokstäverna med prickar står intill varandra i namnet Karriär. I logotypen är de ritade som en ökande skala. Liksom när en person går från punkt till punkt i karriären och ständigt växer med nya erfarenheter. Detta används även som ett fristående grafiskt element i tidningen.


Tidningen Karriär

Vi är mycket glada över att äntligen kunna visa upp ett arbete vi engagerat oss mycket i under vintern. Tidningen Karriär ersätter Jusektidningen.

Tidningens layout är skapad av Tove Harström, tidningsformgivare på Iris Media. Jag har gjort logotyp och det  visuella konceptet från typografi till färger för den nya tidningen. Jag har också tagit fram webbtidningens uppdaterade form. En enkel, smidig och funktionel mini-redesign som på ett enkelt sätt lyft den befintliga webbtidningens form ihop med det nya tidningskonceptet.

Det strategiska arbetet från grafisk koncept och idéarbete kring den nya tidningens innehåll har gjorts i ett tätt samarbete och avstämningar veckovis med tidningens redaktion.

Den nya tidningsformen från färgskala till typografi är framtagen med tanke på tidningens papper, format och nya inriktning. Tidningens grafiska identitet har sin bas dels i användningen av grafiken, bland annat ett symboltypsnitt som jag skapat specifikt för tidningen samt en kombination av de karaktäristiska rubriktypsnitten. Jens Nyström, AD på tidningen har bidragit med värdefulla tillägg som gjort typografin till en helhet. Läs mer om typsnitten på Iris Media.

Så här ser den nya tidningen Karriär ut:

Omslag: Form av Jens Nyström, Jusek och Tove harström, Iris Media. Logotyp och grafik av Jonas Melcherson.


Inlaga: I den här tidningen, med så här vana tidningsläsare har vi gett uppslagen en kraftfull inramning men vi har tonat ned avdelningsmarkörer och vinjetter så att de är mer diskreta. Det ger även redaktionen möjlighet att inom en återkommande grafisk form som i sig skapar igenkänning arbeta friare med mallarna för att variera ämnen och struktur för innehållet.


I samband med tidningslanseringen har vi gjort en mindre men effektiv uppdatering av tidningen nyhetswebb som byter adress från jusektidningen.se till tidningenkarriar.se.


Reumatikervärlden

Reumatikervärlden var det första redesignuppdraget som vi gjorde tillsammans från Iris Media. Även om många av oss drivit, utvecklat och gjort om både tidningar och andra redaktionella medier tidigare så är det här ett uppdrag som är extra roligt för oss som nu arbetar på Iris Media.

Vi har skapat den nya formen och utvecklat den redaktionella strategin i flera kanaler. Sveriges största patienttidning Reumatikervärlden har fått nytt utseende och en egen podcast.

Jag arbetade med den strategiska utvecklingen tillsammans med Christina Öst. Utöver det har jag varit AD för projektet med redesignen. Den nya tidningsformen är gjord av Tove Harström och mig, Tove är formgivare och redigeringsansvarig på Iris Media.


Vårt primära mål med omgörningen var att ge fler läsare en bra och angelägen tidning. Tidningen hade redan innan vi gjorde om den läsare som älskar sitt magasin. Men för att de skulle bli fler behövde tidningen tilltala en bredare publik.

Vår idé är att Reumatikervärlden ska skriva rakare om vardag och hälsa, och vill få fler att känna styrka och inspiration i livet. Att ge Reumatikervärlden en återkommande podd var en av våra första idéer.

Det nya grafiska tilltalet är rakt och inkluderande. Tidningen ska också hjälpa organisationen att synas och höras bättre. Den ska lyfta fram Reumatikerförbunders frågor så att de får genomslag i det offentliga Sverige – göra skillnad, så att medlemmarna kan få bättre hjälp och stöd.

Typsnittet i tidningens vinjetter, ett av rubriktypsnitten och den nya logotypen är nytt och skapades i under 2014  av den grekiska byrån Parachute. Rubriktypsnitt, färgskala och pappersval är framtaget tillsammans med den nya redaktionella idén.

Bläddra i Reumatikervärlden #5 2014 (oktobernumret)

Sagt om den nya tidningen

– Det har varit både inspirerande och strukturerat att jobba med Iris Media när vi gjorde om tidningen. Vi hade tillfälle att sväva ut, men också gå stadigt framåt i processen. Kreativt! sa Annelie Norberg, generalsekreterare Reumatikerförbundet vid lanseringen.

Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, har sett utvecklingsarbetet på nära håll under det senaste halvåret. Ändå blev hon överraskad när den nya tidningen landade i brevlådan.

– Wow, vilken tidning! Jag hoppas att alla våra medlemmar är lika nöjda som jag. Spännande reportage om hur det är att leva med våra sjukdomar och hur sjukvården ser ut hos mig, men även det senaste på forskningsfronten, säger Anne Carlsson.
Redaktionen på Iris Media leds av redaktionschef Maja Aase och chefredaktör Fredrik Hed.

– Vilken fin tidning! Förr kunde det kännas som en sjukhustidning, men nu är den inspirerande, glad, rolig och lättläst. Kul att ni har gjort om den så bra!

Yvonne i Haninge, läsare och medlem i Reumatikerförbundet.

Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet berättar om valet av Iris Media som partner för att lyfta tidningen.


2014 – året då webbdesign slutar imitera

Retrotrenden har inte tappat förmågan att locka och engagera både tidningsläsare och webbanvändare. Men vad kommer efter det?

I december 2012 pratade vi på en julkonferens om hur formgivning av digital kommunikation allt mer sällan handlade om en webbanpassad version av grafiska profiler som primärt är framtagen för print. Tidigare var det mer eller mindre legio att ta företagets profilfärg och göra gradients från den för att skapa navigationsbalkar eller knappar med läckra 3D-effekter. Alternativt kunde man lägga till skuggor eller rundade hörn, stekhett när CSS3 var nytt. För utan 3D förstod ju knappast användare att det skulle kunna gå att klicka på länken – eller hur?

Året som följde, det vi nu betat av, visade vägen mot en ny ordning. Beställare lät byråer skapa betydande delar av identiteten med det digitala uttrycket som original – kampanjer för TV och print med avstamp i webbformen. TV-reklam var ju webb-TV-budskap, inte sällan med det direkta målet att locka till klick. Även printkampanjer gick ut på att locka till webb-shoppen eller annan aktivitet online. Alla vägar bär tillbaka till konvertering – på webben.


Jag tycker att det, mot den bakgrunden är spännande att följa nästa våg av digitala gränssnitt. Det började på allvar runt halvårsskiftet, i somras. Nu när 2014 tickar vidare är det en massrörelse på webbyråer. Gränssnittsdesign som fullt ut är så att säga native. Form som står för att den är digital. Tillsammans med värdeord som varm, aktiv, inkluderande eller ung nämns clean och flat & thin.

platt-kalkylator
Före och efter. När Apple lanserande nya IOS 7 var alla 3D-effekter och flirtar med offlinevärlden borta. Som exempelvis i den nya kalkylatorn.

Vid en snabb anblick reflekterar man främst över att stilen känns nutida och frisk. Eftertanke leder in på intressantare tankebanor. Det här är antagligen banbrytande. Vi har slutat imitera den fysiska världens knappar i interaktionsdesign. Apparaters knappar med upphöjda former och nedtryckta läge behövs inte. Vi har slutat imitera ytstrukturer i profilbärande element. Sådana metaforer behövs inte längre.

Designtrenden flat & thin är en utveckling, men också ett mode, farligt så till vida att den riskerar göra väldigt många projekt både platta, tunna och väldigt likriktade. Det blir en stor utmaning att hitta nya sätt att använda de här nya referensramarna och fylla dem med personlighet och ett företags anda.

Flat & thin kalender
Platt och tunn kalender. Den omsorgsfullt valda typografin hjälper färgskalan att sätta en personlig känsla.

 

flipboard-flat
Flipboard aggregerar mina utvalda nyheter och sociala medier i en enhetlig form som absolut kan representera trenden.

 

Nokia-platt
Platt, tunt opperativsystem som inte skäms över att vara digitalt.

 

kitkat parallax design

Parallax är ett kul begrepp för ännu roligare och händelsefylld navigation och scroll. Det är ett grepp, främst utfört i frontend med javascript som ger nya möjligheter att berätta avsändarens historia trots att var och varannan sajts grundläggande interaktion stöps i samma bootstrap-mall. Kit Kat är ett exempel på hur det kan göras kommersiellt.  New York Times experiment med artikeln The Jockey är ett ypperligt exempel på hur väl det kan fungera redaktionellt.

 

handritatHandritat är den moderna webbdesignerns surdegsbröd och långkok. Lyx och finess är att ha råd, tid och kunskapen att mejsla in äkta handritade detaljer. Antingen som på bilden i en annars stram digital och platt stil – eller mer utstuderat, rakt igenom kladdat på papper, i stil med de som Smashing Magazine visade i det här inlägget.

pulse
Även i en redesign av en tidning känns det fullt rimligt att dra till med ett digitalt on-line-manér.  Hårtunna linjer med svagt rundade hörn.


Sydveds nya look

Det här var ett av mina roligaste uppdrag någonsin. Skogsnäring är svensk basnäring. Att få vara med att skapa den nya digitala kommunikationen för ett sådant företag är en stor ära, och svårt.

I projektet där jag är art director såg vi snabbt att Sydveds nya webb behöver driva trafik, ranka högt på sökmotorer och vara en bas för spridning av kunskap kring vård av skog och mark. Formen som startar i företagets grafiska profil är här utvecklad för att effektivt inspirera och driva besökare in i sajten.


Målgruppen är markägare med skog. Personer som inte nödvändigtvis är aktiva skogsbrukare eller experter på skogsbruk. Sajten har mycket mark (ursäkta) att vinna mot konkurrenter genom att vara bäst på innehåll.

Visst är det viktigt med företagsinformation och att många loggar in och använder alla tjänster som finns i inloggat läge. Men de som ska använda sajtens personaliserade tjänster hittar in ändå. Designen fokuserar i stället på innehållsflöde, inspiration och skoglig livsstil.

Företagets grafiska profil har på ett diskret sätt utvecklats i webbformen som är framtagen  för att fungera online. Jag tog också fram en ny färgskala för webbkommunikationen och en typografi som är mycket läsbar både på fullstor skärm och i mobiltelefoner.

Och det här projektet har jag arbetat tillsammans Martina Peterson som jag även utvecklade Tasteline tillsammans med mellan 2000 och 2008. Martina står för koncept och projektledning och har guidat företaget fram till lanseringen i mitten av december. CMS är Sharepoint 2013.

Utforska den nya webbplatsen här »

sydved_artikelsydved_minskog

sydved_loggin


Representativ start för nystartat företag

The MeetingCompany är en ny reseaktör som erbjuder ett unikt sätt att köpa och arrangera företagsresor. Här står beställarens förväntningar i centrum. Färdiga tjänster och hotellpaket som man är van att se på traditionella resewebbplatser har fått träda tillbaka till förmån för den personliga dialogen med en kunnig konsult.Bakom satsningen står Tiziana Saraceno, som med över 25 år i branschen har ett unik kontaktnät som tar resenärer långt från de vanliga rutterna utan att någonsin göra avkall på kvalitet och komfort.

I projektet som tog två veckor från startmöte till lanserad sajt har jag gjort webbplatsens innehållstrategi, i tätt samarbete med kunden. Jag gjorde själv all formgivning, systemytveckling och det responsiva gränssnittet.

Titta själv på Themeetingcompany


En webb kommunicerar för den internationella koncernen och lokalt i varje land

När Bisnode uppdaterade den digitala närvaron valde man att arbeta med Söderhavet och Nansen. Söderhavet tog fram koncept och form. Nansen skapade den nya webbplatsen som blir den växande företagsgruppens digitala representation och säljstöd.


På enskilda marknader kommunicerar webben produkter och lösningar.  Övergripande – och närvarande på alla europeiska marknader har koncernen fått en ny digital kanal att snabbt nå ut med börsinformation och karriärsmöjligheter.

Den nya sajten som är responsiv är byggs med Episerver 7. I projektet var jag projektledare och scrum master.


Jag är Gourmetpappan

Ny blogg

Sedan våren 2013 bloggar jag om kampen för att banka in lite matintresse i mina egna barn. Hur går det? Det är en utmaning. Att som förälder servera barnen mat som är bra, med kvalitativa råvaror samtidigt som det tilltalar smaklökar inställda på falukorv och makaroner.


Förmodligen gör man det bäst genom att engagera barnen i allt runt måltiden – den kan ju i sig gå lite väl fort när man har bråttom tillbaka ut i leken. Jag tror att det är i mataffärens delikatessdisk, på marknader och vid spisen man som förälder kan locka barn att testa nya smaker. Mat som man köpt själv, blockat själv eller varför inte, fångat själv är roligare att prova än när pappa gjort en sås med ett konstigt namn.

I bloggen Gourmetpappan.se antecknar jag recept och dokumenterar min egen kamp men att väcka ett intresse för mat som ska hålla och utvecklas under resten av mina barns liv.

 

Gourmetpappan.se är byggd under några kvällar våren 2013. Än en gång har jag expermenterat med att formge en webbupplevelse utan att använda Photoshop eller andra program för att skapa skisser som sedan ska göras om som webbkod i html och css.


Mobil nyhetswebb för Tandläkartidningen

En mobil version av
Tandläkartidningen.se. Med just det man behöver av den annars
omfattande och stora webben som tidningen erbjuder. Läsare som på
språng fiskar upp telefonen ur fickan är främst intresserade av
fyra saker från Tandläkartidingen. Nyheterna, har det hänt något
nytt? Reportagen och naturligtvis platsannonser och radannonser –
dvs skvaller i branschen. Jag gjorde formen efter att ha arbetat
fram den här strategin tillsammans med tidningens
redaktion.

Den vertikala rytmens magi

Några slides ur en föreläsning jag nyligen höll. Man ser många, otroligt snygga och välgjorda webbplatser. Med @fontface och CSS3 har vi i min mening tagit webbdesign till samma nivå som tryckt typografi. Något många helt missar och som jag gärna ser mer av är vertikal rytm.


Vertikal rytm tar vid där 960-grids kramats ur till sista droppen. I bok- och magasinformgivning är baslinjeraster en självklarhet. Samma sak går att göra på webben. Med en textrad på 12 och en radhöjd på 18 pixlar som bas kan man bygga ut ett system där alla marginaler och ytor, till och med bilder följer samma logik. Samma tal.

När man vet att text linjerar mellan spalter 2500 pixlar ner på en sajt. Då vet man att besökaren upplever sidan som harmonisk och lättläst. Matematik kan bli väldigt vackert.


Redesign av Accent

Accent fick en ny nyhetswebb. Tidningens chefredaktör Pierre Andersson hade inför projektet många bra idéer. Mitt inledande arbete var därför att hjälpa Pierre och redaktionen välja fokus och strategi, våga välja vad man ska satsa på och vilka idéer som ställs åt sidan.

Mitt jobb i den här typen av projekt är ofta att ta en serviceroll, att coacha kunder sortera redan bra idéer, tillföra nya baserat på min erfarenhet och kännedom om målgruppen/läsarna. Det här är kundens sajt och kundens visioner, vårt bidrag är att färdigställa och förhoppningsvis överträffa kundens mål samt hjälpa beställaren genom förändringsarbetet.

Jag ledde förstudien när vi under workshops tillsammans med redaktionen arbetade fram koncept och struktur. Just våra datorfria möten där alla, från redaktörer till webbutvecklare deltar och bollar idéer och lösningar på lika villkor är en viktig del i den metod vi utvecklade på W4.

Efter arbetet med Accentmagasin.se tycker jag att det är tydligt hur värdefulla de här samlingarna är för slutresultatet. För den nya webbtidningen har vi utvecklat just de
verktyg redaktionen behöver för nyhetsarbetet. För att varva snabba nyheter med eller utan bild med fördjupande reportage med många moment, bildspel, videoklipp och paket med flera sammanläkade artiklar.

Val av avdelningar, navigation och innehållsarkitektur är till stor del baserat på hur det bäst presenteras för sökmotorer och nytillkomna läsare. För att få nya besökare att stanna och upptäcka mer på webbplatsen. Den nya webbtidningen utvecklades av W4:s Henrik Sundberg. Adam Wihlke AD, stod för den grafiska formen.

Faceblogg

Design You Trust är en kollektiv blogg med det trevliga upplägget att alla är välkomna att öppna ett författarkonto och börja bidra med bilder på design som inspirerar. Medlemmarna, eller bloggarna rör sig obehindrat mellan Pinterest, FB-sidan och en traditionell webbadress.


De postar helt enkelt bilder i det forum som ligger närmast till hands för stunden. Allt syns så klart i tidslinjen på Facebook.com/designyoutrust. Sidan har 242 000 likes, dvs läsare och det säger väl allt. Det här är ett bra, men inte det enda exemplet på hur stort genomslag man kan få genom att flytta ut sin blogg till Facebook.

Till skillnad från den traditionella webbsidan så söker innehållet på Facebook upp läsaren – lite som en tidning, men ändå inte.


5 skäl att fixa en mobil webb – nu

En snabb blick i Google analytics kan räcka för att argumenten ska presentera sig själva. Men om inte det är tillräckligt övertygande så drar drar vi igenom läget. Fem punkter, fem skäl att ge din sajt ett mobilt tema intill det stora för stationära datorer – eller att göra om gränsnittet med responsiv design direkt.


Nyhetswebb för New Yorks myror?

  1. Google är er främsta marknadsplats, vida mer välbesökt och sökvänlig än eller Appstore. Det är de enskilda artiklarna, inläggen eller produkterna som visas först i Googles skyltfönster. I vissa fall sajtens startsida, men hur som helst – det är webbplatsen kunderna först får tag på. De enskilda sidorna har rubriker som motsvarar vad folk söker efter.
  2. En snygg app ersätter inte det mer grundläggande behovet av att företaget måste fungera, synas och se bra ut på webben – oavsett vad besökaren har för apparat.
  3. Andelen läsare till er vanliga webbplats är snart lika stor från smartphones som från vanliga datorer. Vi på W4 har exempelvis sett att en av våra tidningskunder redan tidigare i vintras hade en tredjedel av sina besök från mobiler. En annan kund ser en rasande snabb förflyttning av användare till iphone. Från utgångspunkten under 10% av användarna från telefoner 2009 ökar mobilsurfandet nu stadigt med 350 till 400 % per år. Mobiltrafiken kommer för dem att växa förbi trafiken från fasta datorer under början av 2013. Pytteskärmen är den första skärmen – numero uno. Mediaförmedlarna vet redan detta och tar fram kampanjer som ser bra ut på mobiler i första hand, på gammelwebben i andra hand.
  4. För att från en telefon läsa text på en fullstor webb behöver användaren zooma in på textspalten vilket leder till att man tappar känslan för var man är på sajten. Det är allvarligt. Men inte lika allvarligt som nästa problem. Det leder även till att annonser som man sålt med löftet till annonsören att de visa för samtliga besökare, ja de annonserna levereras endast till en del av besökarna.
  5. En mobil webb är inte dyr. Det behöver inte kosta mer än 30 000 kronor om man utgår från det viktigasteste; kontaktuppgifterna, företagets kartposition och ett nyhetsflöde. Ett komplett mobiltema med mer komplext innehåll när det appliceras på en redan fungerande sajt blir sällan dyrare än 70-80 000. En bråkdel av priset för utvecklingen av en fullstor webbplats.

Det är bråttom för dem som inte börjat, men det här är lätt att fixa och man får mycket för pengarna om webbplatsen sedan tidigare är byggd med öppen källkod. Projekten tar inte mer kalendertid än 1-3 veckor. I WordPress och Drupal kan man utgå från den befintliga tekniken och låta en större betydligt större del av innehållet följa med till mobilwebben utan någon egentlig vidareutveckling – och därmed ge läsaren en komplett nyhetswebb.


Redesign på 5 timmar

Ny webbdesign och i det närmaste total make-over på 5 timmar. Jag har gjort om min blogg, den här sajten och passat på att testa nya grepp som gör processen effektiv:

  1. CSS3 och ett minimum av bilder för grafik och visuella effekter.
  2. Ta bort – snarare än att skapa och lägga till nytt.
  3. Utan Photoshop – frihet och direkt resultat utan mockups.

Det som är riktigt intressanta att jag helt hoppat över Photoshop. Många webbformgivare pratar om att göra det nu, men få gör det i praktiken.
Skipping Photoshop – you can’t click a mockup 
Designing in Photoshop vs designing in Browser
Should we design in the browser from the start?

Jag kommer ofta på mig själv med att formge stora delar av ett projekt direkt i webbläsaren. När man väl börjat strukturer designen med typografiska regler blir vägen över Photoshop eller Illustrator (inget av dem använder formatmallar) blir helt enkelt för lång och krånglig.

Så vad händer om man inte ens öppnar ett designprogram? Inte ens i början av processen. Det är värt att testa. Jag testar att göra det med min egen blogg för säkerhets skull, här är jag själv kund.

Längre ner i inlägget visar jag en logg över arbetet, timme för timme.

Och jag kan redan nu avslöja min slutsats.

Formgivning direkt i webbläsaren fungerar. Jag kan rekommendera det för en mindre företagssajt eller för en större sajt där formgivaren och kunden redan har en upparbetad relation, för det kräver ett nära samarbete. Kunden får större inblick i arbetet och behöver lägga mer tid än annars på att delta i redesignen.

En intressant fråga: Lägger man mer av kontrollen hos formgvaren om man hoppar över mockups? Ja, och nej. Momentet där formgivaren sätter ihop ett visuellt scenario, en ögonblicksbild ur användandet av sajten. Det momentet försvinner helt. En beslutspunkt och ett så kallat proof of concept uteblir. Men i gengäld medföra det att kundens input kan testas mer direkt än när den levereras som feedback vid en visning av en photoskopskiss.

Man sparar helt klart tid. Det finns en risk att man tappar greppet om helheten, visuellt. Men den risken är liten i och med att man kan hålla en högre takt. För med CSS och Firebug får man betydligt snabbare gensvar på skärmen än vad man får av ett Designprogram. Det vågar jag lova, jag arbetar helt obehindrat i både CSS och Photoshop. Faktum är att med enbart CSS går det går helt enkelt fortare att överföra bilden i huvudet till bildskärmen.

Från idé till färdig sajt på 5 timmar

Timme 1

Idén föddes ute i trädgården i går eftermiddags. Med en bild på husets altan. Nej, inte för att lägga plank som bakgrundsbild till hela sajten. Det får vara nog med tapeter bakom webbplatser ett tag nu. Bilden användes enbart för sin färgskala. Med iPhoneappen Color Stream plockar man blixtsnabbt ut en harmonisk färgskala ur ett foto. Färgerna kan sedan exporteras som CMYK, RGB eller HEX (webbfärgkoder).

OK, paus i arbetet. Barnkalas, middag med familjen och läggning med sagoläsning, Robin Hood. Timme nummer ett fortsätter:

Senare på kvällen kollade jag lite på nya Typsnitt på Typekit.com. Se där! Acta har jag inte upptäkt tidigare. Ser mysigt ut. Eftersom jag visste att jag skulle få lite tid över dagen efter så sparade jag undan de två ingredienserna. Den nya paletten, altanen och den nya fonten Acta. De här två ska bli en design nästa förmiddag.

Timme 2

Jag började med att använda de nya HEX-koderna, kastade helt enkelt in dem rakt i sajtens CSS, utan att passera Photoshop. Den ljusaste nyansen fick bli bakgrund till sajten. Varför inte till allting, den är ju bra. Färgen får vara bakgrund till allt, inramning, innehåll, sidospalter. En färg.

Med en enda bakgrund är det viktigt att hålla isär saker och ting med linjer. Eller är det verkligen det? Eftersom sajten sedan tidigare redan har en väl uträknad rytm i alla avstånd, radhöjder och marginaler så borde det väl gå att läsa av dem med blicken utan hjälp av streck? Jag tog bort alla linjer.

Före: En Slab för rubriker och en lila/start bakgrund bakom en vit innehållsyta. Rätt snygg lila färg faktiskt, med tapetmönster franska lijlor. Lite synd att slänga, sajtens gamla bakgrundsfärg återanvänds som sidfot.

Tidig skärmdump efter ca 2 timmar. Nytt rubriksypsnitt Alwyn new rounded är ljust och har en unik rundning, titta på t ex tecknet ”W”. Nu har bakgrundsfärgen ersatt den tidigare strukturen med sajtinramning och en centrerad vit innehållsyta. Nästan alla linjer är borta. Men de svarta taggarna under artiklarna och upprepningen av bilden på samma twittrare drar blicken från viktigare saker på sajten.

Tidig skärmdump efter ca 2 timmar. Nytt rubriksypsnitt Alwyn new rounded är ljust och har en unik rundning, titta på t ex tecknet ”W”. Nu har bakgrundsfärgen ersatt den tidigare strukturen med sajtinramning och en centrerad vit innehållsyta. Nästan alla linjer är borta. Men de svarta taggarna under artiklarna och upprepningen av bilden på samma twittrare drar blicken från viktigare saker på sajten. 

Timme 3

Typsnittet som sent föregående kväll gav idén till en ny form får sin plats. Inte som rubrikstil för inlägg, det runda, ganska mjuka typsnittet skulle inte se tillräckligt ”klickigt” ut som rubrik till nyheter/inlägg. Men det sitter fin som stor fläskig vinjett – för exempelvis Portfolio till höger på sajten.

Bilderna för alla tidigare projekt flyttar in i en enhetlig inramning, valet blir en dator. I den nya sammanhållande inramningen gör det inget att de spretar i stil och format.

Timme 5

Avslutningsvis går jag över detaljer som inte störde intrycket speciellt mycket men som ändå kunde förbättras. Raden med datum för publicering, taggar, kategorier och kommentarer är inte bara en service för sitt innehåll. De ger även läsaren en grafisk markör som tydligt säger att något slutar och något annat börjar. Men raden kunde tidigare bli två rader när den fylldes med metadata. Nu är allt som rör kommentarer och kategorier borta. Kategoricering känns ganska förlegat på nätet och kommentarer sker inte under artiklar på sajter utan andra sajter, med en länk till artikeln. Bort med bruset.

Färdig, för den här gången.


Mötesplats för den silvriga generationen

När tidningen Veteranen och Sveriges pensionärsförbund SPF köpte communityt Silvergenerationen fick jag och W4 i uppdrag att ge det ny design, nytt namn, ny logotyp och en vässad, mer snabbladdad teknik.

Sajten som tidigare gick under namnet Silvergen.org vidgar Veteranens digitala räckvidd och kompletterar livstilssajten med en livlig medlemsaktivitet och ett potentiellt innehållsutbyte som blir spännande att följa.


Silvergenerationen.se är ett satellitvarumärke på egen adress och driver in ny trafik till Veteranen.se. Communityt hade tidigare namnet silvergen.org och hade under flera år vuxit ut till en livskraftig och aktiv mötesplats

W4 har gjort en försiktig redesign av mötesplatsen med ny logotyp, förenklad webbadress och snabbladdad teknik. Adam Wihlke gjorde den nya loggan. Jag gjorde resten av designen och kodade den i CSS. Redesignen är som sagt mycket försiktig. I stort har vi låtit medlemmarnas verktyg vara som de varit.

Få saker har lika stark negativ effekt i ett community som en redesign där man flyttar runt knappar och funktioner för publicering av inlägg, internmeddelanden och profilsidor. Den typen av redesign skulle sannolikt ha lett till en medlemsstorm. Fråga Facebook. Du kan titta på framsidan på nya Silvergenerationen.se här, för att se mer behöver du bli  medlem.


Webbtrender 2012

Det kommande året. Så som vi kommer att minnas det om ett år.


Responsive design

Det finns inte en standardstorlek på bildskärmar. Det har aldrig gjort det. Men aldrig har skillnaden varit större. Samma webbdesign kan beskådas på
en bildskärm som ryms i fickan – eller på en Thunderbolt med 2560 x 1440 pixlar, 27 tum! Men det är lugnt. Nu kan vi göra designen helt elastisk. Responsiv design är inte ett grafiskt uttryck, det är en en praktisk användning av den visuella designen.

Retro

När amerikanska formgivare (så väl som musiker och filmskapare) förra året svängde av på memory lane för att mysa i minnen från den tid då USA regerade över välden och dess populärkultur – då har tar vi efter och ger våra verk en lätt bakåtslickad anstrykning av 50-tal eller en pigg anspelning på något pastelligt från 80-talet. New York Times redesign av tidningen hämtade inspiration från det egna arkivet och ser i dag ut som samma tidning på sextiotalet.

Handritad grafik

Webbformgivarens surdegsbröd eller långkok om man vill. För den stressade småbarnsföräldern med höga sociala ambitioner är höjden av lyx att visa att man har fritid. På samma sätt är alla formgivare i smyg avundsjuka på dem som kan rita på riktigt, alltså inte i illustrator. Idag ser de mest exklusiva sajterna ut som en rätt tidig tuschskiss, eller ett punkigt skivomslag från 78.

Progressive enhancement

Man kan säga att det är som med ett par sköna polariserande solbrillor. Ju bättre webbläsare du skaffar dig, desto vackrare blir webben, för dig alltså. Vad andra ser beror på vad de har för browser. Nu kan vi formge webb med vilket typsnitt vi vill. Vi kan fixa snygga övertoningar, skuggor och effekter som runda, mjuka hörn. Det ser helt enkelt fantastiskt ut, i en bra webbläsare. I äldre webbläsare faller fernissan av, gradvis, tills sajten ser ut som webben gjorde runt 2004, dvs Internet Explorer 6. Jag pratade med en kund idag. Det han sa talar sitt tydliga språk. Förr ett år sedan då du designade vår webb hade vi typ 90 procent användare med Internet Explorer. Nu är det under 40 procent. Jeffrey Zeldman brukar säga något i stil med “the rise of mobile and the dominance of WebKit-powered smartphones over traditional desktop web browsing is convincing even die-hard skeptics to embrace progressive enhancement, HTML5, CSS3, and other tenets and aspects of standards-based design”. Och lägger till att även gamla Microsoft försöker hänga med och “rush to embrace the shiny new”.

Feta bilder

Nedladdningstid och optimerade bilder känns plötsligt väldigt mossigt. Bild är ju faktiskt bäst i RGB. Gör som de gör på Fotografiska museet i Stockholm, fyll skärmen med sköna foton.

Feta fötter

Sidfoten på en webbplats är inte längre en länkkyrkogård dit vi förpassar länkar vi är osäkra på om vi borde spara eller slänga. Foten början på fortsättningen av besöket på sajten. Foten är där besökare beslutar sig för att dra, eller stanna kvar. Radera genast metaforen sidfot som den används för att beskriva sista raden på ett brevpapper. 2012 kan sidfoten vara din viktigaste innehållsmeny.

TV + Sociala medier

TV-bolag har fortfarande mycket pengar. Sociala medier-företag börjar få finansiella muskler på allvar. De kommer att finan varandra. TV-serier och underhållningsprogram bakar in allt fler inslag från sociala medier, allt djupare in i programkonceptet. Till OS i sommar kommer med all säkerhet playkanalerna att ge Facebookkommenteringen och tittarnas munhuggande lika mycket kvadratyta på skärmen som tv-rutan med själva spjutkastaren.

Klistrad navigation

Det har aldrig varit lättare att scrolla. Dra till lite extra hårt med pekfingret och då swoschar iväg 2-3 meter längre ner på en sajt. Touch screen på luren, touch screen på paddan och till och med en inbyggd touch screen på datorn som nu helt har ersatt den konstiga scrollratten. Då kan det vara soft med en navigation som tryggt stannar kvar, gärna som ett halvtransparent lager över det snabbt förbiforsande innehållet.

Mobilsajt – inte app

Få saker i är mer irriterande för en internetanvändare än att bli utslängd ur telefonens webbläsare och intvingad i appstore för att ladda ner ett till program. Framför allt när det blir uppenbart att appen tycks vara en av alla de appar som pressats ut i vår gemensamma cyberrymd för ”alla andra har ju en”. De kommande åren kommer vi att lägga utvecklingsresurserna på en långsiktig lätt-tillgänglig, vettig version av hela innehållet i stället för att tävla om två tre dagar i rampljuset i appstore. Såvida inte app-idén inte är helt fantastiskt bra.

Klassisk typografi

Nu när det faktiskt går att använda tusentals typsnitt, och med ful precision sätta kerning och radavstånd osv. Ja, då kommer en lång rad formgivare att gå bananas. Kör hårt säger jag. Med risk för att användarens glöms bort någon gång ser vi fram mot nytt ögongodis och hoppas på att få häpna över vad som går att göra nu för tiden.