https://www.jonasmelcherson.com/wp-content/uploads/2018/11/purple-black-bottom.svg

Redesign av tidningen Personal & Ledarskap

Ett arbete utfört november-december 2017. Jag kallades in för att tillsammans med Ola Forssblad hos Alma Talent göra om tidningen i samband med att förlaget tog över titeln.