Enkla knep för effektfull bildbeskärning

”The rule of thirds” , cirklar och negativa rum. Här är några grepp som gör dina bilder intressantare.Väck intresse genom beskärning
Ett objekt placerat mitt i en bild uppfattas ofta som dött, man brukar säga att det saknar rörelse. Men genom att låta någon del av motivet sträva ut åt bildens kant väcker man spänningar i bilden.

Ta hjälp av tredjedelar

Att dela in bildytan i tre delar horisontellt och tre delar vertikalt. Där linjerna i rutmönstret korsar varandra blir objekt starkare, mer framstående.

Rutmönstret kallas ”The rule of thirds och hjälper också till att behålla kontrollen över bildens balans. Skagenröran ”faller av” brödet i bildens nedre vänstra brytpunkt.

Cirklar
En tårtbit på väg ut bryter igenom den stängda cirkeln och ger en punkt att fästa blicken på. Cirkeln är bruten och ögat kommer in.

Fyrkanter

Det här upplägget har inga tydliga former, den domineras i stället av den rektangulära bildkanten, ramen. Men gaffeln bryter in i oredan och ger betraktaren en startpunkt när hon utforskar motivet.

Enkla former gör intryck

Ögat har lätt att uppfatta enkla former som cirklar, rektanglar och trianglar. Dessa former är stöd i ögats orientering och informationssortering.

Men de behöver öppningar för att man ska få syn på och tycka om det som gömmer sig innanför bildramen.

Triangeln är bäst av formerna på att erbjuda öppningar, något av de tre hörnen är ingång som släpper in betraktaren. Därefter kan ögat vandra runt triangeln och utforska bilden. Ingångar hjälper ögat att uppfatta vad bilden föreställer.

Cirklar och rektanglar släpper in betraktaren först då något bryter igenom formen. Ingången för ögat måste skapas på något annat sätt.

30 sekunder konsthistoria
Att avbilda saker inom en fyrkantig ram är relativt nytt. Ramen introducerades först efter antiken. Den banbrytande konstnären Rafael visade vägen. Men människans hjärna är fortfarande, efter flera hundra år, inte riktigt med på noterna.

Kategorier: Blogg.