Formgivning när digitalt kommer först

Vi har under flera år förhållit oss till designtrender beskrivna med uttryck som retro och djup (3D-effekter). Det har ofta handlat om att härma något i den icke-digitala fysiska världen.

Nu är det annorlunda. Just nu går skapandet av digitala upplevelser igenom en förändring, på djupet. Tjänster och produkter i samhället säljs och distribueras i första hand på webben, i andra hand i butiker och genom annonsering. Vi hör föredrag om vikten av att sätta webben först, inte minst mobila skärmar. Det första intrycket av en ny produkt eller ett varumärke är oftast digitalt. De pågående designtrenderna är en följd av det.

När form skapas primärt för digitala upplevelser förs vi formgivare genom en mognadsprocess som är mycket intressant.

Detta händer: Den digitala estetiken härmar inte längre den fysiska världen. Metaforer som att på skärmen bläddra sidor eller peka på ”uppstickande” knappar är historia. Vi är nu helt tillfreds pekskärmars gränssnitt. Och att informationsmöjligheterna är mer dynamiska än statiska sidor med envägskommunikation.

Just nu pratar man om…

Parallax scrolling

– vår rörelse längs sidan och musrörelser används för att animera övergången till nästa vy. Det berikar upplevelsen och passar fint ihop med…

Stora ytor

– vi har kommit över rädslan att skapa långa sidor. Nu vet vi att användare hellre rör sig nedåt längs en sajt än att klicka och vänta på att en ny sida laddas.

Minimera/automatisera

– en lugnare webbupplevelse med mindre trängsel med stängare urval och några få saker i taget. Det viktigaste för dig som kom hit med ett visst sökord eller gjorde ett val på den förra vyn.

Platt design

– det här är det mest spännande. Snackis sedan tre år, nu en pågående revolution.

Tidigare var det mer eller mindre legio att ta företagets profil och göra om den, ge navigationsbalkar och knappar läckra 3D-effekter som inte ingick i företagsidentiteten ”off-line”. För utan 3D förstod ju knappast användare att det skulle kunna gå att klicka på knappen – eller hur?

Nu när det digitala är central i ett varumärkes identitet blir även gränssnittsdesign fullt ut ”native” digital. Mobilens kalkylator har siffror på en färgad yta i stället för tidigare operativsystems efterapning av en fysisk miniräknares knappar. Nygjorda webbplatser presenteras med stora generösa ytor och vi vet att vi kan klicka, för det är ju på webben.

När Apple lanserande IOS 7 och IOS 8 var alla 3D-effekter och flirtar med offlinevärlden borta. Som exempelvis i kalkylatorn. Vid en snabb anblick känns stilen nutida och frisk. Men det är mer än så. Det här är banbrytande. Vi har slutat imitera. Vi har slutat försöka ge våra nu mer så bekanta och hemtama skärmar ytstrukturer de inte har.

Trenden är en utveckling, men här kommer en liten trist varning: den gör många projekt fresh & clean men även väldigt likriktade. Vår nästa utmaning som formgivare blir att hitta sätt att använda de här nya referensramarna och fylla dem med personlighet och ett företags anda.

Kategorier: Blogg.