Grid panel

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.

Under oktober och november 2016 växte Lidingö Gymnastikskolas nya webbplats fram. Med ny design, utvecklat publiceringsverktyg och fler möjligheter för företagets kunder.

Jag tog fram den nya webbplatsen från idé till formgivning och produktion av nya funktioner.

Här visar jag ett urval av nyheterna:

Den nya formen har generösa annonsytor som lyfter fram innehållet i den egna verksamheten – med starkare känsla och bildmöjligheter. Dessutom är det lätt att redigera.

Gränssnittet är skapat för att vara lätt att använda i mobiltelefoner. De delar av den stora webben som passar för mobil läsning flödar om från horisontell layout till vertikal. Andra delar av innehållet byts ut mot helt mobiltelefon-specifika versioner.

Det här är en unik lösning för Lidingö Gymnastikskola. Under förarbetet insåg vi att Schemat bör vara något annat än en enkel veckomatris.

Lösningen som jag formgivit och programmerat är gjord så att föräldrar kan se fler möjligheter än vad som avgränsas av kalenderdag eller plats. Här är det centrala att överblicka och sortera utbudet utifrån barnets ålder.

En ny webbshop. Systemet är Woocommerce för Wordpress, som jag anpassat för företagets behov.

Exempelvis har onlinebutiken separata lagersaldon för enskilda storlekar på plagg.

Och en dynamisk dialog för utcheckning i bukens kassa, med anpassning av valmöjligheter för leverans och betalning efter typ av produkt (fysiska varor eller tjänster som t ex platsbokning vid kurser).

Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med den nya webben.

Det finns även planer på att uppdatera annan marknadsföring och grafisk profil med den utökade färgskala och de grafiska uppdateringar som min nya webbdesign gör möjliga.