Redesign av Accent

Accent fick en ny nyhetswebb. Tidningens chefredaktör Pierre Andersson hade inför projektet många bra idéer. Mitt inledande arbete var därför att hjälpa Pierre och redaktionen välja fokus och strategi, våga välja vad man ska satsa på och vilka idéer som ställs åt sidan.

Mitt jobb i den här typen av projekt är ofta att ta en serviceroll, att coacha kunder sortera redan bra idéer, tillföra nya baserat på min erfarenhet och kännedom om målgruppen/läsarna. Det här är kundens sajt och kundens visioner, vårt bidrag är att färdigställa och förhoppningsvis överträffa kundens mål samt hjälpa beställaren genom förändringsarbetet.

[bc_group] [bc_collapse title=”Läs mer” open=”n”]

Jag ledde förstudien när vi under workshops tillsammans med redaktionen arbetade fram koncept och struktur. Just våra datorfria möten där alla, från redaktörer till webbutvecklare deltar och bollar idéer och lösningar på lika villkor är en viktig del i den metod vi utvecklade på W4.

Efter arbetet med Accentmagasin.se tycker jag att det är tydligt hur värdefulla de här samlingarna är för slutresultatet. För den nya webbtidningen har vi utvecklat just de
verktyg redaktionen behöver för nyhetsarbetet. För att varva snabba nyheter med eller utan bild med fördjupande reportage med många moment, bildspel, videoklipp och paket med flera sammanläkade artiklar.

Val av avdelningar, navigation och innehållsarkitektur är till stor del baserat på hur det bäst presenteras för sökmotorer och nytillkomna läsare. För att få nya besökare att stanna och upptäcka mer på webbplatsen. Den nya webbtidningen utvecklades av W4:s Henrik Sundberg. Adam Wihlke AD, stod för den grafiska formen.[/bc_collapse] [/bc_group]

Kategorier: Projektledning och strategi och Redaktionellt.