Om stiftelsen

I Sverige samlar Stiftelsen Fistulasjukhuset in de mycket behövda pengarna till sjukhuset. Stiftelsen bildades 1988 av dedanstående kvinnoorganisationer, efter en studieresa till Etiopien, arrangerad av Sidas Kvinnoråd för Kvinnoriktat bistånd, KIB. Genom stiftelsen kan kvinnoorganisationerna samordna insamlingsarbetet, stödet till och informationen  om Fistulasjukhuset.

“I Sverige samlar Stiftelsen Fistulasjukhuset in de mycket behövda pengarna till sjukhuset.”

Stiftelsen har med insamlade medel som egeninsats träffat avtal med Forum Syd om Sidas-bidrag för stöd till sjukhuset. Detta avser stöd till vården och till sjukhusets insatser på andra sjukhus inom och utom Etiopien, samt utbildning av väntade och f d patienter vid sjukhuset och på Desta Mender, sjukhusets gård utanför Addis Abeba.

“Genom stiftelsen kan kvinnoorganisationerna samordna insamlingsarbetet, stödet till och informationen  om Fistulasjukhuset.”

Stiftelsen har också efter ansökan till forum Syd fått Sida-medel för vissa informationsinsatser, t ex seminarier och nyhetsbrev.

Stiftare är:

  • Centerkvinnorna
  • Liberala kvinnor
  • Fredrika-Bremer-Förbundet
  • Riksförbundet Hem och Samhälle
  • Moderatkvinnorna
  • Svenska Kvinnors Vänsterförbund
  • S-kvinnor

Stödjare är numera också:

  • Kd-kvinnor