https://www.jonasmelcherson.com/wp-content/uploads/2018/11/purple-black-bottom.svg

hav

Vejakåsen på Österlen

Ett kul namn på ett naturområde. Och vackert är det, där klipporna sluttar mjukt ner under vattenytan. En långgrund granithäll som fortsätter ca 100 meter ut i havet. Den märkliga miljön