https://www.jonasmelcherson.com/wp-content/uploads/2018/11/purple-black-bottom.svg

Infographics

Infographics till Sjunde AP-fonden

Arbeten med grafik och illustrationer till Sjunde AP-fondens Årsredovisning och även organisationens Hållbarhetsredovisning 2017. Till trycksakerna som producerade tidigt under 2018 skapade jag nya ikoner, informationsgrafik, illustrationer och formgivna diagram. Som