https://www.jonasmelcherson.com/wp-content/uploads/2018/11/purple-black-bottom.svg

Webbvärlden

Formgivning när digitalt kommer först

Vi har under flera år förhållit oss till designtrender beskrivna med uttryck som retro och djup (3D-effekter). Det har ofta handlat om att härma något i den icke-digitala fysiska världen.

Intressanta stopp i webbens historia

Vi kommer aldrig att med säkerhet kunna säga att då – då startade internet. Men ganska snart efter det kom vi på betydelsefulla idéer och började fatta små och stora